Velkommen!

Er dette første gang du deltar i 30 dagers bønn for verdens muslimer? Eller er du en av dem som har bedt siden vi begynte i 1993?

I dag deltar kristne fra hele verden i 30 dagers bønn, og de ber på over 30 språk – inkludert både noen av de største og noen av de minst kjente språkene i verden.

Målet vårt er å føre dere alle sammen i løpet av Ramadans tretti dager, så bønnene deres kan være fokusert på å velsigne muslimer. Vi håper at denne guiden kan hjelpe kristne til å se litt av variasjonen i muslimverdenen og lære om muslimske familiers behov i ulike land, slik at du kan be med et forståelsesfullt hjerte som fører til større bevissthet om Guds kjærlighet for muslimer. I en verden hvor konfliktene vokser seg stadig større, tror vi at bønn er en handling som kan føre til fred, forvandle lokalsamfunn og bringe Guds rike.

30dagersbonn2017_Page_04

Årets utgave av 30 dagers bønn er fokusert på å be særlig for familier. Skribentene våre kommer fra hele verden, og de vil dele historier, behov og bekymringer med deg fra familier i de muslimske kulturene og subkulturene der de bor. Alle familier er forskjellige, men vi tror at du vil oppdage at du har noe til felles med de menneskene du får lese om i denne utgaven av 30 dagers bønn for verdens muslimer.

Fra redaktørene…

Kjære bønnevenner,

I fjor brukte anslagsvis én million kristne over hele verden bønneguiden 30 dagers bønn for verdens muslimer for å be for muslimer under Ramadan!

Da bønneaksjonen 30 dagers bønn begynte, var det med en liten gruppe mennesker som følte at Gud utfordret dem til å se på verdens muslimer med en kjærlig faders blikk og se dem slik han gjør. Vi er veldig glade over tilbakemeldingene vi har fått fra deltakere rundt omkring i verden, som forteller at de gjennom 30 dagers bønn har fått en ny forståelse av muslimer og hjelp til å forholde seg til dem på en måte som bedre reflekterer Kristi hjerte.

30dagersbonn2017_Page_03

Det kan være utfordrende å se muslimer med et klart blikk i en tid hvor islamistiske ekstremister dominerer det globale nyhetsbildet. Derfor ønsket vi at denne utgaven av bønneguiden skulle fokusere på en del av livet som vi alle har en eller annen tilknytning til: familien.

Vi ønsker å be særlig for familielivet – stedet der de fleste av oss først lærer om troen. Familien vår former verdiene våre og påvirker oss mer enn vi er klar over. Vi håper at du kan lære hvordan ulike muslimske kulturer uttrykker ulike familietradisjoner, og at du vil oppdage hva du har til felles med disse familiene. Og så håper vi at dette vil lede deg i bønn og hjelpe oss til å spre det fantastiske budskapet i 1. Joh 3:

«Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn»

Takk for ditt engasjement i bønn!

Redaktørene for 30 dagers bønn for verdens muslimer

Bønneguide for 2017 tilgjengelig

Årets utgave av bønneguiden «30 dagers bønn for verdens muslimer» er nå tilgjengelig.

Værsågod – den kan lastes ned gratis: http://tiny.cc/30dagersbonn2017

Fin ut mer om andre måter å få tak i bønneguiden: http://tiny.cc/blimedogbe

Husk å spre informasjon og engasjere andre i bønn!

Bønneaskjonen i år er fra 27. mai til 25. juni.